Tillitskvinner

Styret for 1.10. 2017 - 30.9 2018.

President:                              Eli Høsøien                

Visepresident:                       Kari Indseth               

Kasserer:                                Sissel Ellingsgård

Sekretær:                               Idun Moen                 

Styremedlem:                        Estrid Løkken 

Suppleant:                             Hjørdis Fjæran           

Lina Homme