Tillitskvinner

Klubbstyre 2023

President: Idun Moen
Visepresident: Eli Kjerstine  Prøsch  
Sekretær: Kari  Indseth
 
Kasserer: Brit Waage  Dahl  
Nettansvarlig: Marit Viervoll Haanæs  
Styremedlem: Brit  Brørs  
Ekstensjonsansvarlig: Astri - Marie  Indset
 
Suppleant: Sigrun  Bakke  
Suppleant: Anne Lise Glad  Kosberg  
200123 / MVH