Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

BLI MEDLEM

Vi ønsker flere medlemmer, så bare ta kontakt! 

Infobrosjyre med kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen er utarbeidet av SI Norgesunionen.