Velkommen til Røros Soroptimistklubb

Røros Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen  Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for kvinner og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.


Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i  FN, og vårt motto er å være 
en global stemme for kvinner .

 

Navnet kommer fra de latinske ordene "soror", som betyr 'søster', og "optima", som betyr 'best'. Fritt oversatt betyr det "Det beste for kvinner".

 

På denne nettsiden kan du lese mer om Røros Soroptimistklubbs aktiviteter og prosjekter.vv

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte forbundsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima