Hva gjør soroptimistene?

På alle nivå i Soroptimist International står prosjekter sentralt og er den viktigste drivkraften i organisasjonens arbeid. Gjennom prosjekter arbeider vi for å fremme menneskerettigheter for alle og bedre kvinner og barns levekår. 

Viktige nasjonale prosjekter

  • Utdanningsfondet
  • Moldovaprosjektet
  • Mentorprogrammet
  • Oransje dager
  • Lilla sløyfer

 

Lokale prosjekter

  • Støtte til Grønn-Hagen Bjørke Malawi Foundation