Program 2017 - 2018

Dato

Aktivitet

Møtested

2017

 

 

10.10.2017

Klubbmøte

Planlegging/ Evaluering

Trevarefabrikken

14.11.2017

Klubbmøte

Bibliotekarleder Ellen V.Sollie Nygjelten

Trevarefabrikken

05.12.2017

10.12.2017

12.12.2017

Dugnad – Lys

Markering av Menneskerettighetsdagen

Julemøte

 

Domus/Rema

Trevarefabrikken

2018

 

 

02.01.

Varetelling

Domus

09.01.

Klubbmøte

Info om Soroptimistsaker

Påmelding til Martnasdugnad

Eventuelt nærmere planlegging av Martnasdugnaden

Trevarefabrikken

13.02.

Årsmøte

Arbeidsgruppe 1: Tema Utdanning

Trevarefabrikken

20.- 21.02.

Salgsboder i Kurantgården

 

 

Lilla-sløyfe-dugnad

 

08.03.

Lilla-sløyfesalg. Antitrafficking

Domus/ Rema

13.03.

Klubbmøte

Arbeidsgruppe 2:

Økonomisk og sosial utvikling

Trevarrefabrikken

10.04.

Distriktskontakt Marit Arnekleiv

Evt Distriktsbesøk

Trevarefabrikken

08.05.

Klubbmøte

Arbeidsgruppe 3: Helse/ Miljø

Trevarefabrikken

12.06.

Sommeravslutning

Bretting av Lotusblomster

?

Tid og sted bestemmes senere

06.08.

Lotusblomstaksjonen

Doktortjønna

11.09.

Klubbmøte.

Evt. bedriftsbesøk?

Trevarefabrikken

09.10.

 

 

 

21.10.

Nytt Soroptimistår starter.

Innsetting av nytt styre.

Arbeidsgruppe 4:

Menneskerettigheter

Tv-aksjonen til inntekt for Kirkens Bymisjon

Trevarrefabrikken